Инклузија путем спорта

SLIKA 1

Шта је инклузија?

inkluzija (l.inclusio)
uključenje,uključivanje, obuhvatanje, sadržavanje u sebi, uračunavanje u, podrazumevanje

Инклузија је идеја која подразумева потпуно учешће у друштвеног животу свих особа, без обзира на пол, национално, верско и социо-економско порекло, способности и здравствено стање

Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама „Хенди спорт“ путем својих програмских активности  подржаваће стварање услова који обезбеђују једнаку доступност за квалитетно бављење спортом и физичком активношћу за маргинализоване групе, а посебно за децу и младе са инвалидитетом.

Желимо да будемо отворени за особе којима је потребан другачији приступ!