ГРАД ФИНАНСИРА РАД ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕЦЕ

У Мултимедиjалноj сали Градске куће потписани су данас уговори са незапосленим лицима коjа су завршила обуку за личног пратиоца детета, односно ученика коjима jе потребна додатна подршка, а чиjе радно ангажовање финансира Град Зрењанин.
Из буджета града за ту врсту додатне подршке деци и ученицима коjи имаjу право на оваj вид услуге jе у 2016. години опредељено jе 5.000.000 динара и дванаесторо наших младих суграђана добиће личне пратиоце.ugovori_pratioci_02

Уговоре jе потписао градоначелник Jањић и осам пратилаца, у присуству начелнице Одељења за друштвене делатности Оливере Лисице коjа jе нагласила да потписивањем уговора Град Зрењанин жели да нашим младим суграђанима омогући несметано укључивање у васпитно образовне установе, напредовање, стицање животних вештина и осамостаљивање у вршњачком окружењу, а у складу са њиховим могућностима.
– Успостављањем овог вида услуге у граду Зрењанину, пружиће се подршка не само деци коjа због здравствених проблема, телесног инвалидитета, или вишеструких и сензорних потешкоћа остваруjу право на оваj вид додатне подршке, већ и њиховим породицама, jер jе досадашња пракса била да jедан од родитеља (наjчешће маjка) прати дете/ученика и борави са дететом у установама образовања током наставног дана што jе доводило до социjалне и друштвене искључености тог родитеља, немогућности обављања свакодневних послова, али и немогућности радног ангажовања – казала jе она.ugovori_pratioci_01

Начелница jе истакла и да ће се ангажовањем личног пратиоца помоћи и наставницима, васпитачим и учитељима, а и осталим ученицима у одељењу.
– И оно што морам посебно да напоменем jе то да лични пратилац дете (што jе услуга социjалне заштите) не замењуjе педагошког асистента коjи jе потребан деци и ученицима са интелектуалним потешкоћама.
Градоначелник jе изразио задовољство што jе поново дошло до реализациjе овако значаjног проjекта и што су створене могућности да се броj ангажованих лица повећа.
– Сигурни смо да радимо добар посао, jер желимо да помогнемо нашоj деци коjима jе овакав вид помоћи веома значаjан – рекао jе он и пожелео им свима успешан рад.ugovori_pratioci_03

Jелена Михаjлов од маjа ове године, на три месеца, била jе ангажована у основноj школи у Елемиру.
– Радим са слабовидим дететом, сарадња са дететом jе одлична, као и са родитељима и учитељицом и задовољна сам што сарадњу настављамо. Прошли смо обуку у априлу ове године, савладали што jе потребно, а jа сам по струци учитељ тако да ми све то ниjе било страно. Ангажована сам док jе дете у школи, али и када су ваннаставне активности у питању, попут одласка на излете, екскурзиjе и слично – казала jе она.ugovori_pratioci_08

Краjем фебруара ове године чланови Градског већа Зрењанина усвоjили су Предлог правилника о избору, ангажовању и финансирању личног пратиоца детета и ученика коjима jе потребна додатна подршка.
Тим правилником утврђуjе се право на избор личног пратиоца детета и ученика коjима jе потребна додатна подршка, услови коjи мораjу бити испуњени да би jедно лице било ангажовано као лични пратилац, начин финансирања и контроле рада личног пратиоца од пружаоца услуге и града Зрењанина.
Услуга личног пратиоца доступна jе детету и ученику под условом да jе укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краjа редовног школовања, укључуjући завршетак средње школе, и то током целодневне наставе, продуженог боравка, ваннаставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзиjа и одмора.
Рад личног пратиоца се финансира из средстава буджета града Зрењанина и из донаторских средстава, а на основу висине износа коjе утврђуjе Градско веће за сваку школску годину.


Преузето са: http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-4824/Grad-finansira-rad-licnog-pratioca-dece


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *